چرا نام مارکده چاپ ارسال به دوست
نویسنده محمّد علي شاهسون ماركده   
1387/04/06 ساعت 15:55:43
فهرست صفحات
چرا نام مارکده
صفخه 2
مقدمه
از همان كودكي كه پاي صحبتهاي پدربزرگم مي نشستم ، كم كم علاقمندي به تاريخچه ماركده در ذهن من  ايجاد گرديد و انديشيدن به «ماركده» و مردمان مهربانش و محل باصفايش برايم اهميت يافت. چون پدربزرگم تاريخچه ماركده را خوب ميدانست و با مشكلات ماركده آشنايي كامل داشت و تاريخچه ماركده را با افتخار و علاقه و شيرين  بيان ميكرد ، هنگامي كه مشكلات و نارسايي هاي ماركده را بر زبان مي آورد با آه و افسوس و با دلي دردمند بيان مي كرد، بدين صورت سخني كه از دلي بر مي آيد لاجرم بر دلي مي نشست. ولي به علت نامساعد بودن محيط و نبودن وسيله تحصيل و نيز فوت زودهنگام پدربزرگم ، اين علاقمندي من در گيرودار زندگي معيشتي به حالت ركود گراييد. سالهايي كه در دبيرستان تحصيل مي كردم به اين فكر افتادم كه اين نقل و قول ها را تدوين كنم ولي آن توانايي لازم را در خود نمي ديدم و سرانجام هنگام تحصيل در  دانشگاه به اين نتيجه رسيده كه بايستي كار جمع آوري و نوشتن اين نقل و قول ها را اگرچه به صورت ناقص هم باشد، شروع كرد. موضوعي كه علاقمندي مرا شديدتر كرد و برخود لازم ديدم  كه حتما بايستي شروع كنم، تحولات اقتصادي و اجتماعي  بود كه در طي اين چند دهه - همانند ساير جاهاي  ايران– در روستاي ماركده رخ داده است و زندگي و انديشيدن مردمان ماركده مقداري شديدتر از مردمان جاهاي ديگر غرق در مسائل اقتصادي و فرهنگ بورژوازي گرديده و اكنون يك فرهنگ « مادربزرگ سالاري» راكد و منجمد شده توام با انديشه صرف اقتصادي، بر ماركده حاكم است و به همين دليل جوانان آن  فعاليت و جنب و جوش لازم را جهت كسب علم و ايجاد محيطي مناسب براي پرورش ذهن كودكان و نوجوانان به «فرهنگ انديشيدن» را از خود نشان نمي دهند.

 متاسفانه آينده چندان درخشان در جلوي رويمان نيست ، لذا من ناچار چند سالي است  كه با عنايت خداوند قلم بر دست گرفته و با پيرمردان و بزرگان روستا نشستها و گفتگوهايي داشته ام و حاصل شنيده ها ونقل قول هاي بزرگان و پيرمردان را بدينگونه تدوين كرده ام. باشد كه اين مجموعه ناقص كه گردآوري نموده ام باعث تحرك جوانان شده تا با كسب مايه هاي علمي بر ما سبقت گرفته و نوشتارهاي پرمايه تري به همشهريان عزيز عرضه نمايند.

ماركده از تركيب دو كلمه فارسي تشكيل شده است. مار، نام جانوري خزنده معروف است و كده به معني خانه و  ده است. اين كلمه به صورت پيشوند بر سر اسم مي آيد، مانند كدخدا به معني بزرگ و صاحب ده و كدبانو به معني بانوي خانه، زن كاردان و همچنين به صورت پسوند نيز به آخر اسم مي پيوندد و معني «محل و جاي» ميدهد مثل دانشكده، هنركده، آتشكده، ماتم كده و غيره. بنابراين ماركده به معني خانه و محل مكان مار مي باشد ولي آيا در اينجا  مار وجود داشته و يا دارد كه به اين اسم ناميده ميشود؟ من هر چه در منابعي كه در دسترس داشتم جستجو كردم اطلاعاتي درباره ماركده نيافتم، تنها در كتاب فرهنگ آباديها و ….1 نام ماركده را تحت عنوان مزرعه اي با عرض جغرافيايي 32 درجه و 39 دقيقه و طول جغرافيايي 50  درجه و 50 دقيقه و ارتفاع 1940 متر از سطح دريا يافتم.

درخود ماركده هم هر چه جستجو كردم كه نوشته يا كتابچه اي دال بر چگونگي نامگذاري و نحوه تشكيل روستا و رويدادهاي تاريخي آن باشد نيافتم. ناچار به گفته هاي شفاهي بزرگان روستا بسنده كردم، تا همين سه دهه بيش يعني قبل از فراگير شدن فرهنگ بورژوازي و نيز گسترش راديو و تلويزيون ، به هر مناسبتي پيرمردان دور هم مي نشستند و بيشتر  صحبتهايشان پيرامون گذشته و رويدادهاي تاريخي روستاي ماركده بود.
 من در آن موقع علاقمند به اين صحبتها بودم  و برخلاف بچه هاي ديگر كه در مراسم عروسيها در كوچه ها بازي مي كردند، در گوشه اتاق همين بزرگان كز كرده و  مي نشستم و سراپا گوش به حرفهاي آنها بودم.
بزرگان روستا همگي در درستي اين كلمه كه ماركده يعني جاي ومحل مار اتفاق نظر داشته و دارند و در اينباره 3 داستان نقل مي كنند و بر اين باور هستند كه اين سه داستان با هم و يا هر يك به تنهايي علت نامگذاري بوده است ولي  در ميان صحبتهايشان يكي از آن داستانها را حقيقي و واقعي و علت اصلي نامگذاري مي دانستند.


آخرین بروز رسانی ( 1387/04/15 ساعت 14:41:49 )

کلیه حقوق این سایت متلعق به روستای مارکده می باشد